Sundheds myndighederne har godkendt, at

skydehuse kan betragtes som

udendørsanlæg. Dermed kan skydebaner genåbne,

dog kun for selvhjulpen skytter.

Kontakt  For skydetid

Pistol 40880521  Johnny Enøe  Christensen

Riffel  22621210   Max Pil