Kære medlemmer                                                                                                           onsdag d 16.8 2017

Som i kan se på billederne er der intet tilbage af klubhuset vores våben er reddet ud af boksen og sendt til våben mekaniker alt andet går tabt ,Bestyrelsen vil udarbejde et brev til alle medlemmer om hvordan vi vil håndtere den situation vi står i og hvordan vi fortsat kan komme til at skyde på en anden bane i vil modtage en mail inden weekenden til dem der skal til finaleskydning på søndag vil vi kontakte personligt i god tid.
25m pistolbanen vil vi få lavet strøm hurtigst muligt så den kan bruges.
På bestyrelsens vegne.

DER SELVFØLGELIG INGEN TRÆNING TORSDAG OG MANDAG 

 

Kære medlemmer.                                                                                                                   torsdag d 17.8 2017

Efter en lang dag på skydebanen er her en lille opdatering alle der har private våben og skytteudstyr skal huske at lave skadesanmeldelse til egen indbos forsikring som er den der skal dække skader,
der er i dag etableret strøm og alarm i pistolhuset lys i masterne samt byggestrøm.
Ligeledes er vandforsyning afbrudt der er etableret byggevand samt afbrudt vandforsyning til klubhuset så Politihundeforeningen og Lerduebanen kan få vand igen der er lavet strøm til kloak pumpen.
Vi skal i morgen fredag have møde med taksator med løsøre forsikringen og afholde bestyrelsesmøde.
Tage

 

Kære Medlemmer                                                                                                                      fredag d 18.8.2017

Vi har haft besøg af løsøre taksator i dag,en positiv oplevelse meget hjælpsom så venter vi på bygningstaksatoren i næste uge.
Han var med hos våben mekanikeren som havde renset rifler til på søndag og alle våben både rifler og pistoler er reddet og er blevet flotte igen.

De rifler som skal bruge på søndag vil vi i morgen skyde ind så vi ved at de virker.

Alt ammunition bliver destrueret og nyt indkøbt. vi er igang med at undersøge hvordan vi kan opbevare våbnene som vil blive i en container med våbenskabe i og selvfølgelig med alarmer på.
Brandtomten er blevet indhegnet så ingen går ind og kommer tilskade.
Vi har fundet lidt flere pokaler og plaketter de ser ikke godt ud men kan måske gemmes som museums genstande og vi har aftalt med taksatoren at vi kan være tilstede når de begynder at fjerne resterne efter branden og se om vi kan finde flere af vores pokaler.
De pistol medlemmer som der har egne våben og ammunition vil kunne træne fra på søndag men man skal være opmærksom på at der ikke er toilet muligheder.
Vi har holdt bestyrelses møde og drøftede fremtiden vi står sammen og trækker på samme hammel og det håber vi også at alle jer medlemmer også vil være med til, vores gamle forening skal igennem denne krise og se fremad.
Vi har aftalt med Tingsted at vi træner hos dem og vi starter på torsdag den 24 august kl. 18.30 og derefter aftaler vi nærmere.
Mandag den 21 august vil vi gerne se så mange medlemmer til informations møde i Politi hundeforeningens klubhus som er vores naboer kl. 19.00 hvor i også kan stille spørgsmål, det vil glæde os at se så mange som muligt.
De skytter som skal skyde på søndag i Tubæk får nærmere besked.

NB. Vil vi gerne have besked hvem der kommer.

 

Til orientering.

Som aftalt på dagens møde kl. 13.30,  afholdt på brandtomten fremsender jeg kort notat vedr. vores aftaler.

Arkus kontakter 2 nedriverfirmaer

Lars Renner og Finn Rasmussen

Møde vedr. nedrivning afholdes torsdag den 21 sept kl 08.00, da det forventes at nedrivningstilladelse kommer medio uge 38.

Nedrivningstilladelsen og kildesortering fra kommunen er afgørende for indhentning af tilbud vedr. nedrivning og bortskaffelse af bygningsdele fra brandtomten.

Arkhus udsender tegninger til kommunen snarest muligt aht. byggetilladelsen. Bygningen genopføres efter BR2015, altså lovliggørelse, da den eksist. bygning var opført efter BR2008.

Hovedentr. vælges, men forslag på

Bjarne Pedersen fra Nørre Alslev

Mogens Nielsen fra Maribo

Idebyg fra Nyk F.

I forbindelse med udbud til genopførelse medtages alle nødvendige byggepladsudgifter inkl. skurvogn, lys mv.

Den opsatte toiletvogn benyttes ikke af entreprenører ved nedrivning og genopførelse, da der ikke forefindes bad og skabe i denne toiletvogn.

Byggepladstavle er opsat og benyttes ifm. nedrivning og genopførelse.

Der er fra bestyrelsen i skytteforeningen lagt op til forslag til ændringer :

Nye indervægge i beton og ikke som tidligere træbeton og stålplader. Dette pkt. prissættes særskilt aht. opdeling af økonomi bygherre / forsikring

Ny facadebeklædning ønskes som klink, men udført i Eternitplade. Dette undersøges hos kommunen om dette er tilladt jf. lokalplan. Arkhus undersøger dette. Dette pkt. prissættes særskilt aht. opdeling af økonomi / forsikring

Den nyopførte bygning skal ligeledes indeholde skur på siden af bygningen samt ny olietank.

Den nye bygning bliver bredere og udvides mod græsplæne aht. afstand til udendørs skydeskiver.!

Ifm. projektering hentes bogen om skydebaner hos skydebaneforeningen danmark.

Arkhus undersøger med Ole Strøm ang. forsikringsforhold, all risk mv.

Spørgsmål eller kommentar, så er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anders Krogh

Arkhus Bygningsrådgivning A/S

Sct. Knudsgade 1D, 1. sal

4100 Ringsted

Mobil: 60 21 20 36

Mail: ak@arkhus.dk

Web: www.arkhus.dk

 

2014 11 26 E-mailsigntur (AO)2

                                                                                                                                                 21 september

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen i NFS

 

Vi havde fra bestyrelsen forberedt nogle nye tiltag til indendørssæsonen. Vi ville gerne have lagt træningen i mere faste rammer med holdtræning af BK og Junior samt indslusning af nye skytter i hold m.m. lidt a la Ølstykke modellen, men da vores klubhus jo brændte midt i august, har vi besluttet at flytte de nye tiltag til vi har egen skydebane igen.

 

Indendørs træningen starter torsdag d. 5 oktober i Eskilstrup hallen hos Tingsted. Vores trænings tider i vinterhalvåret er:

Tirsdag fra KL: 18.00

Torsdag fra KL. 18.00

Og vi træner sammen med Tingsted.

Til vintersæsonen har vi brug for 2 voksne samt 2 juniorer, der på skift kan hjælpe Hans og Tage med træningen. På den måde bliver vi flere til at hjælpe på banerne, og får lagt det i mere faste rammer. Det vil glæde Hans og Tage at få lidt hjælp og aflastning.

 

Ved stævner har vi fra foreningen valgt at være til stede om lørdagen. Det betyder i praksis, at de skytter, som gerne vil have hjælp, skal skyde om lørdagen.

Vi har forestillet os, at vi kan skiftes til at tage en vagt om lørdagen, så det ikke er Hans og Lisbeth hver gang. Derfor søger vi 2 voksne eller 1 voksen og 1 junior til at hjælpe vores skytter til stævner om lørdagen.

(vi vil når vi har det hele på plads lave en plan over, hvornår man har lørdagsvagten)

 

Lørdage med stævner: 28 oktober Møn cal.22

11 november Ravnsborg cal. 22

16 december Møn luft

Det er hvad vi har af stævner på nuværende tidspunkt.

 

Jes har indvilliget i at samle skiver og indberette dem både DGI og DSU. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan vise tidsfrister for indberetning for skytterne, og hvem der skal skyde holdskydning.

 

Erik tager sig af DSU tilmeldinger til stævner. Der vil blive 3-4 rangliste stævner har Carsten Klich i løbet af vinteren –  på skift mellem foreningerne.

 

Holdskydning på 10m luft DSU har vi sidste tilmelding 5. oktober.

U.13 er med buk.

U.15-U.17 er med rem eller fritstående.  3 skytter pr. hold.  (ERIK tager mod tilmelding)

 

Der er brug for en hjælper, til tilmelding af DGI stævner og DGI holdskydning, da Lisbeth har brug for aflastning.!

Bestyrelsen.

                                                                                                                                                 Torsdag d 5.9.2017

Endelig nedrivningsplan

Jeg har talt med Anders og det bliver Lars Renner der skal stå for nedrivning. De forventer at tilbuds materialet til det nye klubhus er klar sidst i næste uge og firmaerne har så 3 uger til at regne på det.